Take a fresh look at your lifestyle.

منظور و هدف از زندگی شما چیست؟

منظور و هدف از زندگی شما چیست؟Reviewed by فرشته میرصاحبدل on Sep 5Rating:

 در این مقاله می خواهیم به صحبت و ارائه اطلاعات ارزشمند درباره اهمیت هدف از زندگی بپردازیم. مهم ترین مهارت لازم برای رسیدن به موفقیت، توانایی تعیین هدف در زندگی است. اگر هدف نداشته باشید، در زندگی دچار روزمره گی می شوید. زندگی بدون اهداف معین و مشخص مثل رانندگی در مه غلیظ است. ولی با ترسیم هدف مانند تیری که از کمان رها شده، به پرواز در آمده و درست و مستقیم به هدف خواهد نشست.

ناپلئون هیل می گوید:” هر کسی برای پیروز شدن باید دارای یک خصوصیت باشد و آن هم، قطعیت هدف و مشخص بودن آن است؛ یعنی آگاهی از آن چه می خواهد و اشتیاق فراوان برای رسیدن به آن.”

منظور و هدف از زندگی چیست؟

 

منظور و هدف از زندگی چیست؟

 

آیا در مسیر درست گام برمی دارید و از هدف از زندگی خود آگاهی دارید؟ برای پاسخ به این سؤال باید به قلب خود رجوع کنید. باید ذهنتان را آرام کنید و پاسخ را از درون و قلب خود دریابید.

می توانید انتخاب کنید که نگرش خود را از حالت تنبلی و بی هدفی به حالت تعهد و مسئولیت پذیری دگرگون کنید. نخستین گام برای این کار این است که خود را مورد بررسی دقیق قرار دهید.

” من آدم موفقی نیستم” را به “آیا می توانم موفق شوم؟” تبدیل کنید. ” از زندگی خسته شده ام ” را به “آیا می توانم باز هم نسبت به زندگی مشتاق باشم؟” تبدیل کنید.

آیا ترجیح می دهید ذهنیت منفیتان درباره ناتوانی شما در انجام کارهای مختلف درست باشد؟  یا درباره ی توانایی و استعدادهای خود اشتباه کرده باشید؟ آیا ترجیح می دهید به انجام کاری که دوست ندارید ادامه دهید، یا خطر ایجاد کسب و کار جدیدی را که دوست دارید، می پذیرید؟ آیا ترجیح می دهید پول کمی در  داشته باشید یا علی رغم آن که در رسیدگی حساب های بانکی مهارتی ندارید، فرد ثروتمندی باشید؟

اگر می دانستید که فقط یک سال از عمرتان باقی مانده است، آیا همین کارهایی را می کردید که اکنون انجام می دهید و هدف از زندگی خود را تعیین نمی کردید؟

 

پاسخ به سوالات فوق

 

3)هدف به توانایی های ما جان می بخشد.

 

چشمانتان را ببندید و از خود بپرسید، چرا به دنبال رؤیای خود نمی روید؟ از چه می ترسید ؟ منظور و هدف از زندگی شما واقعاً چیست؟ پاسخ ها را در آرامش از قلبتان بگیرید و متعهد شوید که زندگی خود را به گونه ای دگرگون کنید تا جاییکه رؤیاهایتان متجلی شوند.

اجازه دهید که کائنات شما را به سوی آرزوهای قلبی تان هدایت کنند. تا زمانی که متعهد به تغییر نشوید پیوسته امکان تردید، عقب نشینی و ناتوانی به سراغ شما می آید. بی باکی و تعهد با خود نبوغ و توانایی را به همراه می آورد. اکثر ما شب ها دراز می کشیم و برای بدن سالم تر و کار و زندگی بهتر دست به دعا بر می داریم، اما هیچ تغییری پدید نمی آید.

به این خاطر که ما به خودمان دروغ می گوییم و بیشتر اوقات برای چیزهایی دعا می کنیم که کاملاً با آن چه بدان تعهد داریم تفاوت دارند. ما برای پولدار شدن دعا می کنیم اما به بی عملی و دست روی دست گذاشتن متعهدیم. ما برای داشتن رابطه ای رضایت بخش دست به دعا بر می داریم، اما در مقابل حتی از منزل بیرون نمی رویم. در واقع دوست نداریم کاری برای تغییر وضع موجود انجام دهیم.

 

تعهد داشتن

 

تعهد داشتن

 

اگر هدف از زندگی خود را نمی دانید، نترسید، فقط این قول را به خودتان بدهید تا سرحد توان خود شور و عشق زندگی را تجربه کنید. در لحظه حال زندگی کنید. تعهدتان شما را به سوی مکان هایی که باید بروید، کتاب هایی که باید بخوانید و افرادی که به شما یاری و آموزش می دهند، هدایت خواهند کرد.

نقل قولی از بودا به این مضمون وجود دارد ” هنگامی که شاگرد آماده باشد، استاد استوار می شود.” انکار، فرصت های افراد را برای رسیدن به هدف های خود از بین می برد. وقتی به چیزی متعهد می شویم باید مشتاقانه وضعیت حال حاضر خود را ریشه یابی کنیم.”

تعهد و باور رابطه مستقیم دارند. شما باید تمام باورهایی که مانع برآورده ساختن رؤیاهایتان هستند مشخص کنید. انگیزه ها و موانع را بررسی کنید. اکثر موانع از پیش داوری ها و باورهای نادرست سرچشمه گرفته اند که خود یا دوستان در ما ایجاد کرده اند. متحول سازی زندگی یک تصمیم بسیار جدی است. شما تنها کسی هستید که توان و پاسخ های لازم را برای دگرگونی زندگی خود در دست دارید.

 

هدف اصلی

 

هدف اصلی هدفی است که در لحظه بیشترین اهمیت را برای شما دارد و بیش از هر چیز دیگر در راه رسیدن به دیگر هدف هایتان به شما کمک می کند. ترسیم هدف های بیش از حد بزرگ یک خطر جدی است که باید از آن خودداری کنید، این کار می تواند بیراهه ای باشد که شما را به جای شور و هیجان به یأس و نا امیدی می کشاند.

 

5 عنصر اصلی هدف

1) هدف به زندگی معنی می دهد

 

هدف به زندگی معنی می دهد:

 

داشتن هدف از زندگی یعنی چیزی یا کسی ما را تا آن حد جذب کند که به سمت آن حرکت کنیم و تا حدی برایمان مهم باشد که تمرکز کردن بر آن کارهایمان را نظم بدهد و زندگیمان معنی پیدا کند. هدف به ما کمک می کند که بفهمیم چه چیزی به زندگی ما مربوط می شود، آن چیست که به خاطرش زنده هستیم یا در زندگی روزمره در پی چه کاری هستیم؟

زندگی با هدف، زیستن با معنای زندگی است. تنها در این حالت است که می توانیم بی عیب و نقص باشیم و اوضاع زندگی خود را راحت تر اداره کنیم و با پیروزی بر مشکلات در واقع قوی تر شویم. هدف برای سلامتی و بقای ما ضروری است. آمار بیماری و مرگ نشان می دهد که افراد زمانی که رشد و احساس هدف مندی خود را از دست می دهند بیشتر دچار مرگ و بیماری می شوند.

 

2)هدف، با اصولی خاص زندگیمان را سر و سامان می دهد

 

4) هدف ، کار و دلبستگی های ما را روشن می کند.

 

ما در زندگی محتاج یکرنگی و هماهنگی هستیم. هدف می تواند نقش وسیله ای را برای متمرکز کردن ایده های نو ، تلاش و وقت ما ایفا کند. هدف به ما کمک می کند تا برای این که تمامی استعدادها و توانایی هایمان را نشان دهیم، شیوه ی کار و زندگیمان را مجدد طراحی و برنامه ریزی کنیم و به زندگیمان نظم دهیم.

 

3)هدف به توانایی های ما جان می بخشد

 

3)هدف به توانایی های ما جان می بخشد.

 

هدف به ما کمک می کند شناخت واقعی تری از توانایی ها و محدودیت های خود به دست آوریم و آماده شویم تا استفاده ی بهتری از آن ها ببریم. هدف به ما کمک می کند تا کامل شویم، همان طور که نقاشی به یک نقاش کمک می کند تا خودش باشد، هدف به کمک استعدادهای ما زنده و فعال می گردد. هدف یعنی به کار بردن مهارت هایمان در مورد چیزی که ما را راضی و خشنود می کند. فعالیت هایی که از هدف ناشی می شوند باری بر دوش ما نمی گذارند. ما به کمک هدف رشد می کنیم. چون از یک طرف خود را بیشتر می شناسیم و از طرف دیگر آگاهی های ما بیشتر می شود.

 

4) هدف ، کار و دلبستگی های ما را روشن می کند

 

4) هدف ، کار و دلبستگی های ما را روشن می کند.

 

آیا حوصله تان سر رفته است و انرژی و جنب و جوش خود را از دست داده اید؟
این وضعیت غالباً زمانی پیش می آید که هدفی نداریم که ارزش دستیابی را داشته باشد و دلیل آن یا بی علاقگی یا علاقه ضعیف است. 
باید عاملی که شما را به اقدام و حرکت وا می دارد و نقشی را که با مهارت های اصلی شما سازگاری دارد، پیدا کنید. در دنیای شما چه کاری است که باید انجام شود؟ باید خودتان را وقف آن کار کنید و با خود بگویید وجود من هم در دنیا مهم است. هدف مثل چسب، جنبه های مختلف زندگی را به هم وصل می کند. به زندگی ما انسجام و قابلیت پیش بینی می دهد و مثل یک راهنمای درونی به ما کمک می کند.

 

5) هدف اغلب غیر منتظره است

 

هدف اغلب غیر منتظره است

 

اگر ایده ی هدف را بپذیرید، ناگهان متوجه می شوید که نیازی در حال پیدا شدن است که شما را به اقدام وا می دارد. هدف اغلب به شکل ها و قالب های غیر منتظره ای ظاهر می شود. اغلب به صورت ندایی آرام و به سختی از ورای یک زندگی پر سر و صدا به گوش می رسد.

در این دنیا چیزهایی است که ما نمی بینیم چون انتظارشان را نداریم یا شاید فکر می کنیم نتوانیم با آن ها تفاوتی ایجاد کنیم. هر یک از ما به چیزی می رسد که انتظارش را دارد. دنیا خودش را به هر یک از ما همان طور که می خواهیم نشان می دهد.

هدف زمانی آغاز می شود که بدانید نیاز های شما چیست و علت داشتن آن نیازها چیست؟ هدف یک نقطه ی پایانی نیست بلکه یک فرایند است. پس هدف از زندگی خود را مشخص کنید و باور داشته باشید که می توانید به آن برسید.

 

نتیجه گیری

 

شما زمانی طعم شادی واقعی را می چشید که گام به گام به سوی چیزی که برایتان مهم است پیش روی کنید. هدف ها به شما ارزش و اراده می بخشند. هدف ها به فکر و احساس شما جهت می دهند. هدف ها برای شما این امکان را فراهم می کنند که همه ی تغییرات زندگی را در دست و تحت کنترل خود داشته باشید. ترسیم هدف ها، فعالیت هر روزه برای رسیدن به آن ها را کنترل می کند و نهایتاً فتح هدف، کلید شادی زندگی است.
در مقالات بعدی در مورد نحوه ی هدف گذاری و ویژگی های هدف صحبت خواهیم کرد تا به شما کمک کنیم زندگی هدفمندی داشته باشید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 نظر
 1. حسن فکری کاربر می‌گوید

  من روی موضوع تعهد روی خودم وتیمم بسیار مصر هستم وباید این تعهد به نحو احسن انجام بشه .خوب ولی بعضی مواقعا نمیشه. و باید این مورد رو تقویت کنم.

 2. الهام کاربر می‌گوید

  مچکرم,مقاله خوبی بود,,بنظرم باید ازاین دست مقالات دراین سایت بیشترنوشته بشه,تاهمه مابا مقوله هدف و اهمیتش در زندگی,بهتروبیشتراشنابشیم.تادچارروزمرگی و بیهودگی درلحظه هامون نشیم.

  1. hosseinkhany کاربر می‌گوید

   از توجه شما به این سایت متشکریم

 3. مجتبی باغ بهشتی کاربر می‌گوید

  بعضی مواقع واسه اینکه موتور حرکتی انسان روشن بشه به یک جرقه نیاز داره، سپاس از شما

 4. مهدی پرندوار کاربر می‌گوید

  این مقاله خیلی بهم کمک کرد … سپاس از زحمات شما

 5. محمد مهدی دهقانی تفتی کاربر می‌گوید

  با سلام مقدمه خوبی بود

 6. مرضیه هیودی کاربر می‌گوید

  بسیار عالی بود به خصوص انتخاب تصاویر به خوبی منظور متن رو می رسونه . نکته ای که داشته این بود که باید از هدف های کوچک و نزدیک استفاده کرد تا قدذم به قدم به هدف اصلی و بزرگ زندگیمون برسیم . ممنون از مطالب خوب و تلاش های شما

 7. محسن عباسي کاربر می‌گوید

  لطف كنيد فايل ها رو جوري قرار بديد كه بشه اونا رو بصورت پي دي اف دريافت كنيم كه بتون در تايم هاي ازاد راحت تر مطالعه كنيم بسيار سپاسگزارم

 8. علیرضا اسکندریان کاربر می‌گوید

  با سلام و آرزوی موفقیت برای شما و تیم همکارتان . میخواستم بدانم این مقالات بصورت صوتی نیز وجود دارد متشکر

 9. اسماعیل کاربر می‌گوید

  سلام من چند سوال داشتم
  توی هدفگذاری گفته میشه که هدف باید دقیق و قابل اندازه گیری باشه.
  حالا هدف من مثلا در یک مهارتی با سطح عالی رسیدن است مثلا من میخواهم برنامه نویس عالی شوم
  آیا این میتونه یه هدف باشه یا باید جزیی تر بیان بشه ؟
  مثلا باید منظورم از عالی رو بیان کنم که ینی چی یا ن خود عالی یه کمیت مورد قبوله؟
  و اینکه میتونم در حال حاضر یه هدف داشته باشم یا باید چند هدف داشت تا از یکنواختی خسته نشی
  آخه امروزا فقط به دنبال رسیدن و فک کردن یک موضوعم و به نظرم اگه به اون نرسم بقیه اهدافم هم نمیتونم برسم آیا این طرز فکر درست یا ن؟
  ببخشید اگ زیاد سوال کردم هرچند سوالات بیشتری در ذهنم هست ولی اینا مهمترینشون بود، تشکر:-)

  1. David موسوی نسب کاربر می‌گوید

   سلام اسماعیل عزیزم
   هدف شما برنامه نویس شدن هست و هر برنامه نویس باید بتونه یک سری کارها رو پیاده سازی کنه مثلا برنامه نویس های وب باید بتونن اطلاعات رو از کاربر بگیرن و در دیتابیس ذخیره کنند و بعدش بتونن انواع و اقسام جستجوها رو داشته باشن و موارد دیگه ای که روی سایتها می تونی ببینی اما برای اینکه بتونی قابل سنجش هدفت رو جلو ببری بهتره یک پروژه انتخاب کنی و برای اون پروژه یک سری امکانات بنویسی البته بهتره از یک برنامه نویس حرفه ای بخوای این پروژه رو برات تعریف کنه و امکانات رو ازت بخواد اینجوری توسط یک پروژه خوب می تونی برنامه خوبی بشی که کلی امکانات رو می تونه بنویسه و اون برنامه نویس حرفه ای هم می تونه شما رو تایید کنه.

   موفق و پیروز باشی