Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کجا تبلیغ کنیم

۳۰ نکته عالی برای اینکه تبلیغات موفقی داشته باشیم

کجا تبلیغ کنیم. شخصی در تجارت پوشاک مشغول به کار است. او برای فروش بیشتر هزینۀ زیادی را خرج تبلیغات عمومی کرده است. تبلیغات در سطح عمومی هزینه‌های زیادی را به همراه دارد. خرج کرد و درآمد او آن‌طور که فکر می‌کرد پیش نرفته است. مشکل او…

بازاریابی چیست و چرا به یادگیری آن نیاز داریم؟

پسرعمویی دارم که این روزها در لاک خودش فرورفته است. او از اینکه دست به هر کاری می‌زند دست‌آخر با کلی ضرر مجبور به رها کردنش می‌شود، سرخورده شده است. این سرخوردگی سبب شده تا کمتر او را ببینیم و هرگاه هم که ظاهر می‌شود ناامیدی در چهره‌اش…

بهترین راه‌های تبلیغات موفق چیست؟

وقتی با پاکت شیک خرید گران‌قیمتم به منزل آمدم مادرم متعجب پرسید: این چیست؟ هیجان‌زده برایش از خرید فوق‌العاده‌ای که انجام داده‌ام گفتم و چشمان مادرم گردتر شد. برافروخته و حیرت‌زده نگاهم کرد و گفت: این‌همه پول برای این خرید احمقانه را از…

کجا تبلیغ کنیم؟

شیشۀ سس را برداشتم و ترکیباتش را خواندم. مجدد سر جایش گذاشتم و شیشه بزرگ‌تری را برداشتم که طرح و شکلش یادآوری کنندۀ کارخانه معروف آن بود. قیمت و ترکیبات این را هم خواندم و گذاشتم و رفتم سراغ بعدی... مدت‌زمانی در فروشگاهی بزرگ مشغول…