Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چیزهایی که انسان های موفق هر روز به خود می گویند

چیزهایی که انسان های موفق هر روز به خود می گویند

  انسان‌های موفق هر روز چیزهایی را به خود می‌گویند که تمام ابعاد ذهنشان را فرامی‌گیرد و با تکیه بر آن‌ها می­توانند مسیر درستی را انتخاب و طی کنند. این افکار ما هستند که ما را جهت‌دهی می‌کنند و بر ما تأثیر می‌گذارند. اگر افکار ما مثبت باشد…