Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه کسب و کاری طبق نیاز افراد راها اندازی کنیم؟

چگونه از نیاز فیزیولوژیک افراد درآمدزایی کنیم؟

هرم نیاز مازلو برای اولین بار توسط آبراهام مازلو در سال 1943 بعد از تحقیقات گسترده او درباره نیاز افراد روی کره زمین، توسط ایشان ارائه شد. این هرم نظریه ای در علم روانشناسی به حساب می آید که شامل 5 مرحله می شود که زندگی ما انسان ها از این…