Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه عادتهای بد خود را ترک کنیم

۱۰ قدم ساده برای تغییر عادات بد

عادت های بد اینقدر بزرگ میشوند که حتی در بعضی موارد متوجه نمیشویم که داریم آنها را انجام میدهیم، حال میتواند کوچک باشد مانند شکستن بند انگشتان یا بزرگ باشد مانند سیگار کشیدن، تلاش آگاهانه و برنامه‌ ریزی هوشمندانه کلید شکستن این چرخه است. …