Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه صفحه فرود بسازیم ؟

ویژگی های یک لندینگ پیج مناسب چیست ؟

ویژگی های یک لندینگ پیج مناسب چیست ؟ لندینگ پیج صفحه ای از وب سایت است که دارای محصول یا خدمات ویژه ای می باشد و قدرت جذب مخاطب را دارد که با قرار دادن بنر در سایت های دیگر کاربران وارد آن صفحه می شوند، لندینگ پیج اولین صفحه ای است که به…