Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه شغل دوم پیدا کنیم

شغل دوم برای کارمندان

اگر به دنبال مقداری پول اضافی هستید، ممکن است زمان آن رسیده باشد که شغل دوم را شروع کنید. جستجو و در خواست کار برای شغل بعدی یک روند مشابه برای جستجوی کار اولیه تان با چند توصیه احتیاطی است. چه نیمه وقت و یا موقتی باشد با کارفرمایان در قدم…