Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه در خودمان باور ایجاد کنیم ،

جلسه۳ازدوره کسب ثروت و آرامش- ایجاد باور

       جلسه۳ازدوره کسب ثروت و آرامش- ایجاد باور       چگونه در خودتان باور ایجاد کنید        در اینجا ۵ راهکار که بتوانید در خودتان باور ایجاد کنید را می گویم: تکرار عبارات مثبت مطالعه زندگینامه بزرگان و افراد موفق تصویر سازی…