Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه با مشتری حرف بزنیم

بهترین دوست یعنی مشتری

مهم نیست که در چه رشته‌ ای کار می‌ کنید، اگر با مشتری سر و کار دارید که باید رفتار حرفه‌ ای خود را در هر زمانی حفظ کنید. این نه تنها چچیزی که شما می‌ گویید هست، بلکه نحوه رفتار شما می‌ باشد. صحبت کردن با یک مشتری بدون داشتن مهارت مناسب و …