Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه با دانش شناخت مغز بر حواس پرتی غلبه کنیم ؛

چند نکته درباره ی عملکرد مغز و تمرکز

مدت زمان تخمینی مطالعه این مقاله ۲ دقیقه می باشد. مقدمه در مقاله عملکرد مغز و تمرکز قصد  داریم درباره ی یکی از ابعاد تمرکز و علل عدم تمرکز حواس صحبت کنیم.عملکرد مغز و تمرکز با هم یک ارتباط موثر دارند. آیا تا کنون این سوأل…