Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه ایده بدهیم

چگونه به ایده های خوب دست پیدا کنیم

  رسیدن به یک ایده خوب نیازمند الهام و دید جدید است. عقاید ایده پردازی را با بحث در مورد مسائل با دیگران، نوشتن، و تهیه نقشه ذهنی برای بیرون کشیدن ایده‌ها خلق کنید. برای الهام گرفتن، کاری غیر معمولی انجام دهید، سخنرانی‌ها را تماشا کنید.…

۵ روش خلق ایده

۱. ایده‌ های کسب‌ و کار در اطراف شما هستند  پیدا کردن ایده ای که می‌دانید می‌توانید با آن‌ کار کنید دشوار است و به آن نیاز دارد که مردم واقعا به آن پول پرداخت کنند. یافتن ایده‌هایی برای یک کسب‌ و کار نیازمند طوفان فکری و ترکیب مهارت‌ و …