Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چگونه از موج های تورم سود بگیریم؟ د

چگونه از موج های تورم سود بگیریم؟

امروز می‌خواهم در مورد تورم بالا با شما صحبت کنم. سال‌هاست که دولت تلاش می‌کند که تورم را مدیریت کند و اجازه ندهد که تورم بالایی داشته باشیم. تورم درصد یا مقدار قدرت پول شماست که در بازه مشخصی از بین می‌رود و قدرت پول شما کمتر می‌شود. من…