Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چک مسافرتی:

اصول چک که از آنها بی خبریم!

تنها جایی که چک تعریف شده در قانون تجارت ماده 310 است. چک سندی است که به موجب آن صادر کننده وجهی که در حساب بانکی اش موجود است را به دیگری واگذار می کند. مخصوصاً زمانی که در معاملات و خریدها مبالغ زیادی از پول را جا به جا می کنید…