Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چوبا بدایع

زندگینامه بنی صدر رییس جمهور ایرانی

درباره بنی صدر  زندگینامه بنی صدر رییس جمهور ایرانی ابوالحسن بنی صدر متولد سال ۱۳۱۲ در روستای باغچه ،از توابع همدان و فرزند ایت الله سید نصرالله بنی صدر نوه ی صدر العلمای همدانی بود.او پس از اخذ مدرک ابتدایی و متوسط در سال ۱۳۳۴…