Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

زندگینامه آقای هرمز پاکدامن

زندگینامه آقای هرمز پاکدامن

زندگینامه آقای هرمز پاکدامن بنیانگذار کلوچه نادری مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه می باشد زندگینامه آقای هرمز پاکدامن مطالعه میکنید او درسال1321 در شهر لاهیجان به دنیا آمد. پدرش مغازه ی کوچک بقالی در یکی از…