Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

زنان موفق

13 عادات مالی زنان موفق در سراسر جهان

1. او دقیقا می داند درآمدش چقدر است و از کجا می آید آیا حقوق خود را ماهانه دریافت می کنید؟ آیا از سهام یا حساب های بانکی خود بهره می گیرید؟ آیا می دانید چقدر؟ یک زن موفق دقیقا می داند که چه مقدار پول به دست می اورد و از چه…