Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ریسک کردن

اهمیت مدیریت ریسک در زندگی

سازمان‌ ها ریسک ‌های خود را با ایجاد تغییرات در فرایندها و روند های آن ‌مدیریت می‌ کنند، علم پشت این فرایند مدیریت ریسک عملیاتی نامیده می ‌شود، عواقب انتخاب ‌های مربوط به اینکه چگونه مدیران کسب ‌و کار خود را اداره می ‌کنند مانند راه ‌اندازی…

فقط مردگان گورستان ریسک نمی کنند!

دوست من سلام! امیدوارم که حالت عالی باشه و هر کجای دنیا که هستی پر از انرژی باشی. امروز می خواهم که درباره هوش ریسکی باهاتون صحبت کنم. من می خواهم که درباره ریسک باهات صحبت کنم. خیلی از آدم ها هیچ موقع موفق نمی شوند به خاطر اینکه ریسک…

شما هم با پول کم سرمایه گذاری بزرگ کنید !!!!

اگر شما دارای سرمایه اندکی و هم چنین می خواهید با سرمایه گذاری با پول کم سودی ماهیانه برای خودتان داشته باشید و هم چنین جز افرادی هستید که ریسک پذیر نیستید و  نمی توانید سرمایتون رو داخل کاری سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری کم ریسک  انجام…