Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ریزداده ها

راز رشد کسب و کار | توجه به ریز داده ها

راز رشد بیزنس و کسب و کار ، توجه به ریز داده ها اگر به ريز داده هاي كسب و كارت دقت كنی ، ميتونی راس صنف خودت قرار بگيری. كسب و كارهايی ميتونن در سال ٩٨ دووم بيارن و رشد كنن كه بتونن رفتارشناسی كنن . راس صنف خودت قرار بگير ! زمان مدیریت…