Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رونالد وین برکل میلیاردر سوپر مارکتها

میلیاردر سوپر مارکتها

  مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله1:30 دقیقه می باشد مقدمه: در این مقاله می خوانید که میلیاردر سوپر مارکتها دونالد وین برکل چگونه جزو ثروتمندان جهان شد و برای رسیدن به هدفش مانع ها را کنار زد و به میلیاردر سوپر مارکتها…