Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

روز کارمند

۷ ویژگی اصلی یک کارمند خوب

۱. روحیه کاری، هدف گذاری و بدست آوردن آن یک کارمند خوب باید انعطاف پذیر، زیرک و فرز باشد. آن ها باید بتوانند به تغییر مداوم نیازها و خواسته های مشتری واکنش نشان دهند. این یکی از مهمترین ویژگی های یک کارمند خوب است که مدیران همیشه…