Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رهبران کاریزماتیک جهان

۷ ویژگی مشترک بین افراد کاریزماتیک

هیچ شکی نیست که افراد کاریزماتیک برخی از موفق‌ ترین افرادی هستند که در دنیا وجود دارند. پروفسور "Wiseman (ویزمن)" در دانشگاه "Hertfordshire (هرتفوردشایر)" در انگلستان تخمین می‌زند که و ۵۰ درصد افراد کاریزماتیک آموزش دیده‌اند. آموزش ها …