Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رقبا بازار

حرف اول بازارت رو کی میزنه (شناسایی رقبا)

  یکی از اولین گام‌ ها در توسعه یک استراتژی بازاریابی موفق، شناسایی رقبای شما است. شما می‌ توانید این کار را از طریق تحقیقات دقیق در بازار انجام دهید. اگر ندانید رقبای شما چه کسانی هستند، احتمالا هیچ وقت مزیت رقابتی به دست نخواهید آورد. …