Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

راهکار فروش تلفنی

چگونه یک فروشنده تلفنی خوب باشیم

تنها چند ثانیه وقت دارید تا کسی را متقاعد کنید که روی خط بماند، بنابراین مهم است که یک مجموعه قوی از مهارت‌های فروش را توسعه دهید. بهترین فروشنده تلفنی محصولات خود را می‌شناسند و می‌توانند به پرسش‌های مفصلی در مورد آن‌ها پاسخ دهند. آن‌ها …