Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

راهکارهای تعدیل منابع انسانی

راهکارهای مدیریت در تعدیل منابع انسانی

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 3 دقیقه می باشد مقدمه در این مقاله به نکاتی درباره مدیریت در تعدیل منابع انسانی می پردازیم. عدم تصمیم گیری درست در تعدیل نیرو عواقب سنگینی برای شرکت خواهد داشت. تعدیل و خاتمه کار برای نیرو…