Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دلایل حواس پرتی

۸ دزد تمرکز

هشت عامل حواس پرتی ۱. انجام کارهای خسته‌کننده برخی از وظایف ما در طول روز جالب‌تر از بقیه است. بنابراین کاملا طبیعی است حین انجام کارهای خسته‌کننده تمرکز بیشتر مختل شود. وقتی بی‌حوصله هستید هر چیزی، از تماس تلفنی گرفته تا گرد و…