Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دستکاری dna

آیا می‌توانیم ژنتیک را تغییر دهیم؟

  آیا می‌توانیم ژنتیک را تغییر دهیم؟ شاید سؤال عجیبی به نظر برسد اما ما می‌ خواهیم در این نوشته به این سؤال پاسخ دهیم. به نظر می‌ رسد ژنتیک چیزی است که نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد به همین دلیل است که بسیار می‌ بینیم، افراد…