Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

درک ترس

غلبه بر ترس (قسمت دوم)

ادامه مقاله غلبه بر ترس (قسمت اول)   روبرو شدن با ترس  ۱. باورهای غلط را شناسایی کنید:  بسیاری از ترس‌ ها مبنی بر باورهای غلط یا تفکر فاجعه‌ بار هستند. هنگامی که یک عنکبوت را می‌ بینید ممکن است فورا باوری داشته باشید…

غلبه بر ترس (قسمت اول)

  هر کسی گاهی اوقات ترس را تجربه می‌ کند. ترس می‌ تواند در واقع کمک کند تا شما را با هشدار دادن به شرایط خطرناک بالقوه ایمن نگه دارید. با این حال، وقت‌ هایی هست که ترس دیوانه می‌ شود و زندگی روزمره شما را به هم می‌ ریزد. خوشبختانه، کارهایی…