Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

درس های کارآفرینی، جک ما

۵ مهارت ارتباط که زندگی شما را تغییر می دهد

  با سلام امروز میخواهیم در رابطه با مهارت ارتباطات افراد و نقش این موضوع مهم در موفقیت صحبت کنیم. در اصل ارتباطات معقوله ای بسیار پیچیده می باشد.تا جای که برخی دانشمندان و کارشناسان در مورد این که ارتباطات یک علم است اختلاف نظر دارند.…