Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

درآمدمان در 4 ماه یک ونیم برابر شده

درآمدمان در 4 ماه یک ونیم برابر شده

سلام . خودتان را معرفی کنید بچه ها !سلام . محمد زارعی هستم .سلام . علی زارعی هستم .از کجا آمده اید بچه ها ؟شیراز .خوشا شیراز و وصف بی مثالش ! آره ؟بله !کار شما چیست ؟کار ما رباتیک و هوش مصنوعی است .رباتیک و هوش مصنوعی یعنی چه ؟ ربالت درست…