Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دانلود بهترین کتاب ها

۶ کتابی که در سال جدید باید مطالعه کنید

۱. Brave New Work آیا برای سازماندهی سازمان خود آماده هستید؟ نویسنده: آرون دیگانن آرون دیگانن، مشاور ارشد سازمانی است که با رهبران و مدیران دیدار می کند برای رشد و تحول در سازمان ها و اجرای آن و با آنها همدردی می کند و برای رشد سازمان…