Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دانشمندان جهان

نابغه هندی در مدیریت مالی

بیوگرافی افراد موفق اودای کوتاک نابغه هندی در مدیریت مالی مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله1:35 دقیقه می باشد مقدمه: شما در این مقاله شروع فعالیت و پیشرفت و رشد و توسعه آقای اودای کوتاک  نابغه هندی در مدیریت ما لی که از…