Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

خوشبختی

اگه رویا داری، بجنگ!

  مونولوگی ماندگار از فیلم به سوی خوشبختی! پسرم؟  بله!  هیچ وقت به کسی اجازه نده که بهت بگه که تو نمیتونی کاری را انجام بدی حتی به من. باشه؟  باشه.  اگر آرزویی داری باید بهش برسی. اشخاصی که نمیتونن کاری را انجام بدن بهت میگن تو…

از خودت توقع داشته باش

از خودت توقع داشته باش از خودت توقع داشته باش که حتما ثروت مند بشی. یکی از شیرین‌ترین موضوعاتی که خودم به درک عمیقی ازش رسیدم همین توقع از خودته! تا زمانی که حتی یک درصد از کسی توقع بهتر کردن زندگیت رو داشته باشی، رشد نخواهی کرد و موفق…

بی نهایت بخواه و ثروتمند شو

بی نهایت بخواه و ثروتمند شو همه‌ی انسان‌ها با نوع تفکر و نگرش متفاوتی که دارن هر یک دارای محدودیت‌هایی هستن که میشه در دستاوردهایی که به دست اوردن ،به‌وضوح دید. باورهای ما، ما رو کنترل می کنن و باعث میشن عملکرد متفاوتی داشته باشیم. برای…