Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

خواندن کتاب اثر مرکب

معرفی کتاب اثر مرکب

عنوان انگلیسی کتاب « اثر مرکب » ، « The Compound Effect »  است و اسم دوم آن ، « آغاز جهشی در زندگی ، موفقیت و درآمد شما » می باشد و توسط آقای « دارن هاردی » نوشته شده است و آقای « آنتونی رابینز » هم که حتما نام او بارها و بارها در کتاب های…