Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

خلاصه زندگی افراد موفق

آلخاندرو لورنزو مندوزا گيمِنِز

لخاندرو لورنزو مندوزا گيمِنِز مدیر یکی از بزرگ ترین شرکتهای مواد غذایی ونزوئلا مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 2:30 دقیقه می باشد مقدمه: به شما از ثروت و دارایی آقای آلخاندرو لورنزو مندوزا گيمِنِز می گوییم و این که…