Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

حقوق خوب

۱۰ اشتباه رایج هنگام مذاکره بر سر اولین حقوق

این کاملا درست است که در موقع شروع کار ، صحبت کردن درباره حقوق و دستمزدی که می خواهید بگیرید، بحث خیلی با اهمیتی است. حقوق اولیه‌ ای که شما قرار است بگیرید، خیلی چیزها را در کاری که قرار است انجام دهید ، مشخص می‌کند ؛ و از طرف دیگر ،…

5 راز ساده که می تواند زندگی شغلی تان را از این رو به آن رو کند

انسان ها در طول زندگی شان ، تصمیم های خیلی مهمی می گیرند که یکی از مهمترین آن ها ، در زمینه تغییر شغل است . همه ما صرف نظر از سن و سال و سابقه شغلی مان و تجربه هایی که داریم ، ممکن است که در مرحله ای از زندگی مان تصمیم بگیریم که کسب و کار…