Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

حس ارزشمندبودن ،

جلسه ۵از دوره کسب ثروت- حس ارزشمندبودن

جلسه ۵از دوره کسب ثروت- حس ارزشمندبودن در این قسمت حس ارزشمند بودن، حس لایق بودن و اعتماد به نفس را توضیح می دهم. چقدر حس ارزشمندبودن می کنید؟ چقدر خودتان را باور دارید؟ چقدر برای خودتان ارزش قائل هستید؟ یک روز در یکی…