Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

حاج آقا مهدیان

زندگینامه عبدالله مهدیان

زندگینامه عبدالله مهدیان بنیانگذار گروه صنعتی انرژی  عبدالله مهدیان ایشان در سال1309 در خانواده ای سنتی و مذهبی در تهران به دنیا آمد. فرزند سوم خانواده بود،11برادر و خواهر دیگر هم دارد. پدرش بسیار مردم دوست بود و به نیازمندان کمک می کرد.…