Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ثروتمندترین مرد تاریخ امریکا

۷ درس موفقیت از زبان دیویس راکفلر ، ثروتمندترین مرد تاریخ امریکا

همیشه برای افراد ، جالب است که از داستان زندگی و راه های رسیدن کارآفرین های نمونه جهان به موفقیت و این موقعیت فعلی خودشان ، با خبر شوند . ما در هر لحظه از زندگی خودمان با فناوری هایی رو به رو هستیم که توسط بزرگانی چون استیو جابز و بیل گیتس…