Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

تکنیک های تفکر

تفکر خلاق با تکنیک شش کلاه تفکر (ادوارد دوبونو)

تفکر قدرتی است که خداوند به همه انسان ها عطا کرده که با استفاده از آن برای زندگی و پیشرفت خود تصمیم گیری کنند و مشکلات را از پیش روی بردارند.  در ایران به جرأت می توان گفت که برای طرز تفکر و تصمیم گیری افراد هیچ گونه الگوی مشخصی وجود…