Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

برج میلاد

بخشی از سمینار 2000 نفری برج میلاد

      در این مطلب به بخش‌هایی از سمینار 2000 نفری در برج میلاد می‌پردازیم. من با افراد ثروتمندی که به معنای واقعی ثروتمند بودن (نه فقط پولدار) رفت و آمد داشته‌ام این موضوع را فهمیده‌ام که همه این افراد دارای سه مشخصه هستند.…