Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بحران

فرآیند حل مسئله در مدیریت بحران

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 4 دقیقه و 30 ثانیه می باشد مقدمه در این مقاله به موضوع فرآیند حل مسئله در مدیریت بحران می پردازیم بیان می کنیم که مدیریت بحران در برخورد با مشکلات به چه نحوی باید برخورد کند. این نکته…

نکات اساسی برای مدیریت بحران

مدت زمات تخمینی برای مطالعه ی این مقاله 2 دقیقه می باشد مقدمه بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی اتفاق می افتد ، و باعث به وجود آمدن شرایطی می شود که برای برطرف کردن آن می بایست اقدام اساسی صورت پذیرد. مجموعه این اقدامات به…