Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اهمیت دادن

جدال انسان با ماشین

  یک معلم باید همیشه انتظار داشته باشد که دیگران از اون بهتر باشند. در حال حاضر مسئله آموزش یک چالش بزرگ است. اگر ما الان روش آموزشی که داریم را تغییر ندهیم. سی سال دیگه تو دردسر می افتیم. چون روشی که الان با اون آموزش می دهیم و…