Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اهمیت آموزش

راز یادگیری و تغییر چیست؟

راز یادگیری و تغییر چیست؟ : دوست من سلام امیدوارم حالت عالی باشه و هرجا که هستی پر از انرژی باشی امروز میخوام به عنوان معلم در مورد یه موضوع خیلی مهم یعنی در مورد آموزش باهاتون صحبت کنم  و به این سوال پاسخ بدم: راز یادگیری و تغییر چیست؟…

درآمدم از ماهی 2 میلیون به 10 میلیون رسیده

درآمدم از ماهی 2 میلیون به 10 میلیون رسیده : امروز به گفتگو با شخصی می پردازیم که بعد از شرکت در دوره هوش مالی به نتایج شگفت انگیزی دست پیدا کرد. این شخص می گوید: درآمدم از ماهی 2 میلیون به 10 میلیون رسیده . این تنها یکی از نتایج شرکت…