Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اهداف خود را واقعی کنید

۳ قدم قبل از هدف گذاری در سال ۹۸

  وقتی از مردم راجع به اهدافشان سوال می کنید معمولا اهدافی که توضیح می دهند برای طولانی مدت است و زمان زیادی طول می کشد تا تحقق یابد این نکته را باید بدانید که اهداف ۱۰ سال بعد شما با برنامه ریزی های سالانه شماست که به ثمر می رسد. …