Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انواع حافظه انسان

چند نکته در مورد انواع حافظه

  با شناخت انواع حافظه می توان فهمید چرا بعضی مطالب به خوبی در ذهنمان می ماند و برخی زود پاک می شود. انواع حافظه مدت زمان های نگه داری اطلاعات مختلفی دارند. خیلی از افراد بر این باور هستند که از قدرت حافظه خوبی برخوردار نیستند. اما باید…

نکات مهم درباره ی حافظه انسان که باید بدانید

مدت زمان تخمینی مطالعه این مقاله 2 دقیقه می باشد. مقدمه در بحث تقویت حافظه انسان لازم می دانم با اولین مرحله پردازش اطلاعات که حافظه حسی نام دارد بیشتر آشنا شوید.نام دیگر این حافظه انسان مخزن حسی یا ثبت حسی است.محرک های حسی…