Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انعطاف داشتن

اهمال‌ کاری چیست؟

  اهمال‌ کاری همون پشت گوش انداختن کارهاست. عوامل شروع نکردن و اهمال‌ کاری به باورهای بازدارنده‌ی شما برمیگردِ... توجه کنید که سنگ بزرگ برداشتن در ابتدای کار و اهمال‌ کاری می تونه انعطاف نداشتن در شروع یا طول مسیر اهمال کاری میتونه از…