Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انسان‌ های باهوش

حرف‌ هایی که انسان‌ های باهوش نمیزنند

  احتمالاً برای شما هم پیش آمده است که بعد از گفتن کلمه یا جمله ای به سرعت از گفتن آن پشیمان شوید. کلمات و جملاتی که از دهان ما خارج می‌شوند دارای قدرتی هستند که می‌توانند بر روی دیگران تاثیرات مثبت و یا منفی داشته باشند. انسان های باهوش…