Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اندازه بازار هدفمان

اندازه بازار هدفی که انتخاب کرده اید چقدر است ؟

یکی از اساسی ترین و اولین کارهایی که برای به راه انداختن یک کسب و کار اینترنتی باید انجام بدهید ، این است که بازار هدفتان را انتخاب بکنید . بازار هدف یا همان Targat Market به معنی گروه خاصی از مشتری های بالقوه است که یک کسب و کار یا محصولات…