Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انجام کار‌ها بدون برنامه‌ریزی

کارهایی که انسان‌های موفق وقت صرف آن نمی‌ کنند

یکی از تفاوت‌ های انسان‌ های موفق با دیگران این است که آن‌ ها در زمینه صرف وقت متفاوت عمل می‌ کنند. آن‌ها به خوبی اهمیت زمان را درک کرده‌ اند و مهارت بالایی در مدیریت زمان دارند. برای رسیدن به موفقیت باید دیدگاه شما نسبت به زمان عوض شود.…