Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انتقال مطالب از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت

نکاتی درباره ی روش های تقویت حافظه بلند مدت

مدت زمان تخمینی مطالعه این مقاله 2 دقیقه می باشد. مقدمه با استفاده از تقویت حافظه بلند مدت می شود اطلاعات زیادی در ذهن ذخیره کرد.تقویت حافظه بلند مدت کمک می کند از این اطلاعات حفظ شده در صورت لزوم استفاده کنید.در حقیقت این…